Dodanie do výkonu trestu | RAFAEL Stanislav #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RAFAEL Meno: Stanislav Dátum narodenia: 1977-03-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2018-11-06 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre

Zdieľaj pátranie: