Dodanie do výkonu trestu » RÁCZOVÁ Irena #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaná


Priezvisko: RÁCZOVÁ Rodné priezvisko: OLÁHOVÁ Meno: Irena Dátum narodenia: 1966-01-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2015-04-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote