Dodanie do výkonu trestu » PUSS Zoltán #Malacky #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: PUSS
Meno: Zoltán
Dátum narodenia: 1971-08-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2017-10-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách

Zdieľaj pátranie