Dodanie do výkonu trestu PUŠKA Aladár #Brezno #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PUŠKA Meno: Aladár Dátum narodenia: 1989-12-16 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Brezno Dátum vyhlásenia: 2019-07-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne