Dodanie do výkonu trestu » PREDAJNIANSKY Pavel #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PREDAJNIANSKY
Meno: Pavel
Dátum narodenia: 1982-03-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2010-12-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici