Dodanie do výkonu trestu | POZSONYI Tibor #Prievidza #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POZSONYI
Meno: Tibor
Dátum narodenia: 1979-08-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2018-08-31
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi