Dodanie do výkonu trestu | POTOČŇÁK Dávid #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POTOČŇÁK Meno: Dávid Dátum narodenia: 1995-09-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prešov Dátum vyhlásenia: 2018-11-06 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie