Dodanie do výkonu trestu | POTOCKÝ Štefan #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POTOCKÝ Meno: Štefan Dátum narodenia: 1972-11-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2015-04-21 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach