Dodanie do výkonu trestu | POSPÍŠILOVÁ Lesana #Bratislava #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: POSPÍŠILOVÁ
Meno: Lesana
Dátum narodenia: 1986-03-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2018-11-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III

Zdieľaj pátranie