Dodanie do výkonu trestu » PORJANDA Leopold #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PORJANDA
Meno: Leopold
Dátum narodenia: 1973-06-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-12-21
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline