Dodanie do výkonu trestu | POLÁK Vladimír #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POLÁK
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1986-05-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-05-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V