Dodanie do výkonu trestu | POLÁK Vladimír #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POLÁK Meno: Vladimír Dátum narodenia: 1986-05-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava V Dátum vyhlásenia: 2018-05-14 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V