Dodanie do výkonu trestu | POLAČKO Anton #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POLAČKO Meno: Anton Dátum narodenia: 1963-04-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice II Dátum vyhlásenia: 2018-01-16 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach