Dodanie do výkonu trestu » POHLODKO Andrej #Prešov #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: POHLODKO
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1971-12-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2011-07-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie