Dodanie do výkonu trestu | POHLODKO Andrej #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POHLODKO Meno: Andrej Dátum narodenia: 1971-12-12 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prešov Dátum vyhlásenia: 2011-07-20 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove