Dodanie do výkonu trestu » PODOBA Patrik #Pezinok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PODOBA
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1973-01-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2018-06-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku