Dodanie do výkonu trestu | PJECZKOVÁ Lucia #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: PJECZKOVÁ
Meno: Lucia
Dátum narodenia: 1986-02-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-12-04
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV