Dodanie do výkonu trestu PITONIAK Martin

Priezvisko: PITONIAK Meno: Martin Dátum narodenia: 1990-11-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Kežmarok Dátum vyhlásenia: 2020-01-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku

Zdieľajte pátranie