Dodanie do výkonu trestu | PILOVÁ Diana #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: PILOVÁ Meno: Diana Dátum narodenia: 1996-06-27 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2018-10-31 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach