Dodanie do výkonu trestu | PIKNA Maroš #Tvrdošín #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: PIKNA
Meno: Maroš
Dátum narodenia: 1989-01-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Tvrdošín
Dátum vyhlásenia: 2018-11-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne

Zdieľaj pátranie