Dodanie do výkonu trestu » PIAROVÁ Monique #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PIAROVÁ
Meno: Monique
Dátum narodenia: 1994-08-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2018-07-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline