Dodanie do výkonu trestu » PETRUŠ Dominik #Malacky #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PETRUŠ
Meno: Dominik
Dátum narodenia: 1992-11-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2017-11-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách