Dodanie do výkonu trestu » PETROVIČ Štefan #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   PETROVIČ
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1984-09-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:   Bratislava I
Dátum vyhlásenia: 2018-03-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I