Dodanie do výkonu trestu | PETRÁŠEK Jozef #Kežmarok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PETRÁŠEK
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1985-04-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2018-11-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku