Dodanie do výkonu trestu | PETLÁK Jozef #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: PETLÁK

Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1977-07-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-08-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V

Zdieľaj pátranie