Dodanie do výkonu trestu | ASTALOŠ Peter #Banská Bystrica #hľadaný #pátranie

Priezvisko: ASTALOŠ Meno: Peter Dátum narodenia: 1990-10-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Banská Bystrica Dátum vyhlásenia: 2012-07-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici