Dodanie do výkonu trestu » PEKARA Marián #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PEKARA
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1981-03-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2017-11-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline