Dodanie do výkonu trestu PEKÁR Martin #Dolný Kubín #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PEKÁR Martin Dátum narodenia: 1977-04-12 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dolný Kubín Dátum vyhlásenia: 2018-12-11 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine