Dodanie do výkonu trestu » PAVLOVIČ Branislav #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PAVLOVIČ
Meno: Branislav
Dátum narodenia: 1971-06-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2016-08-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave