Dodanie do výkonu trestu PAVLÍK Jaroslav #Hlohovec

Priezvisko: PAVLÍK Meno: Jaroslav Dátum narodenia: 1984-07-10 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Hlohovec Dátum vyhlásenia: 2019-05-14 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave