Dodanie do výkonu trestu Patrik ŠPALEK Piešťany

Priezvisko: ŠPALEK
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1995-10-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Piešťany
Dátum vyhlásenia: 2016-10-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave