Dodanie do výkonu trestu | PATÁK Martin #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PATÁK
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1985-02-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-08-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave