Dodanie do výkonu trestu » PALADI Peter #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PALADI
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1979-06-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2007-06-08
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach