Dodanie do výkonu trestu | ORLOVSKÝ Juraj #Levoča #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ORLOVSKÝ Meno: Juraj Dátum narodenia: 1984-09-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levoča Dátum vyhlásenia: 2018-07-24 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade

Zdieľaj pátranie