Dodanie do výkonu trestu | ONDREJKOVIČ Jaroslav #Pezinok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ONDREJKOVIČ


Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1980-08-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2018-06-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku