Dodanie do výkonu trestu Ondrej BALOG Prešov

Priezvisko: BALOG
Meno: Ondrej
Dátum narodenia: 1989-07-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2015-10-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove