Dodanie do výkonu trestu » OLERÍNY Michal #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: OLERÍNY
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1974-04-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2005-05-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici
Popis osoby: čierne vlasy, hnedé oči, oválna tvár.