Dodanie do výkonu trestu OLÁH Miroslav #Zvolen #hľadaný #pátranie

Priezvisko: OLÁH Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1962-01-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Zvolen Dátum vyhlásenia: 2019-06-24 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene