Dodanie do výkonu trestu OLÁH Lukáš #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: OLÁH Meno: Lukáš Dátum narodenia: 1992-10-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2019-10-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote