Dodanie do výkonu trestu OLÁH Alexander

Priezvisko: OLÁH Meno: Alexander Dátum narodenia: 1985-02-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2020-02-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote