Dodanie do výkonu trestu OLÁCH Ján #Stropkov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: OLÁCH Meno: Ján Dátum narodenia: 1968-05-16 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Stropkov Dátum vyhlásenia: 2019-09-09 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku

Zdieľaj pátranie