Dodanie do výkonu trestu » OKOLIČANY Róbert #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: OKOLIČANY
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1975-09-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2018-04-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach