Dodanie do výkonu trestu | ODROBINA Ľuboš #Poprad #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ODROBINA
Meno: Ľuboš
Dátum narodenia: 1986-07-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2018-08-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade