Dodanie do výkonu trestu | ODEHNAL Jaroslav #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ODEHNAL Meno: Jaroslav Dátum narodenia: 1977-04-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Hlohovec Dátum vyhlásenia: 2018-09-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave


 

Zdieľaj pátranie: