Dodanie do výkonu trestu » NOVÁK Štefan #Prešov #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: NOVÁK
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1974-12-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2015-06-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie