Dodanie do výkonu trestu | NIMASOVÁ Vilma #Bardejov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: NIMASOVÁ
Meno: Vilma
Dátum narodenia: 1992-12-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bardejov
Dátum vyhlásenia: 2017-10-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach