Dodanie do výkonu trestu NEMČÁK Peter #Žilina

Priezvisko:  NEMČÁK Meno: Peter Dátum narodenia: 1986-07-08 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Žilina Dátum vyhlásenia: 2019-05-28 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline