Dodanie do výkonu trestu » NAGY Dominik #Nitra #pátranie #hľadaný


Priezvisko: NAGY
Meno: Dominik
Dátum narodenia: 1989-06-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-02-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre