Dodanie do výkonu trestu MURÁNSKY Jozef #Brezno #hľadaný #pátranie

Priezvisko: MURÁNSKY Meno: Jozef Dátum narodenia: 1979-05-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Brezno Dátum vyhlásenia: 2019-06-24 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne