Dodanie do výkonu trestu | MUCHANIČ Štefan #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MUCHANIČ  Meno: Štefan Dátum narodenia: 1972-06-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2018-11-15 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou