Dodanie do výkonu trestu MUCHA Marek #Levice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: MUCHA Meno: Marek Dátum narodenia: 1983-01-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Levice Dátum vyhlásenia: 2019-06-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach