Dodanie do výkonu trestu | MORAVČÍKOVÁ Mária #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MORAVČÍKOVÁ
Rodné priezvisko: PANÁČKOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1980-10-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-11-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V

Zdieľaj pátranie